آذوح: آثار باستانی از مناطق مختلف آذربایجان جنوبی در بسیاری از موزه های معروف جهان به نمایش گذاشته شده است.

موزه ی لوور فرانسه نیز از این قاعده مستثا نبوده و در این موزه ی بسیار معروف آثاری از شهرهای مختلف آذربایجان قرار گرفته است.

آثار کشف شده از مناطقی همچون تپه ی حسنلو، تبریز، زنگان، همدان و ... در معرض دید عموم گذاشته شده و روزانه صدها نفر از مناطق مختلف جهان با تمدن کهن و گنجینه ی کم نظیر این سرزمین آشنا می شوند.

تصاویری از دهها اثر موجود در موزه ی لوور را مشاهده می فرمایید.

آذوح 

1358456462 vayfdyvlafedsulduz

 

IMG 2762