آذوح: شماره ی جدید نشریه ی دانشجویی بولوت منتشر گردید.

به گزارش آذوح شماره ی 17 نشریه ی بولوت به همت تشکل "استاد شهریار" تهیه شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

در این شماره از مجله مطالب زیر به چاپ رسیده است:

الفبای ترکی آزربایجانی

شهریار شناسی

نگاهی به تاریخ ادبیات ترکی

رمزگشایی مفهومی اعداد

تنوع نژادی کشور تهدید یا فرصت؟

چاقوهای پنهان!

الفبا جزو پرچم نیست

ایرج امامی )دومان یالچین(

"بولوت" به مدیر مسئولی هاتف دیانتی و سردبیری جواد مشکینی یا مطالب متنوع و ارزشمند خود توانسته در سالیان گذشته به یکی از پرمخاطبترین نشریات دانشگاه همدان تبدیل گردد.

برای دریافت این شماره از لینک زیر استفاده نمایید:

http://azoh.info/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=27&view=viewdownload&catid=2&cid=2295

آذوح

photo 2017 01 28 00 08 12