آذوح: از وضعیت مهدی کوخیان در سی امین روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه تبریز اطلاعی در دست نیست، وی در دوره بازداشت تنها یک تماس چند دقیقه ای  با خانواده داشته است.

به گزارش آذوح نیروهای اداره اطلاعات سپاه تبریز با توسل به زور نخ هایی که آقای کوخیان برای اعتصاب غذا بر لبان خود دوخته بود را باز کردند با این حال اطلاعی از پایان اعتصاب غذای او در دست نیست.

صبح روز یکشنبه ۲٨آذر۹۵ مهدی کوخیان و کریم چایچیان دو فعال آذربایجانی از سوی ماموران امنیتی در شهر ملکان بازداشت شدند.

ماموران با ورود به منازل این دو فعال آذربایجانی ضمن تفتیش منزل ایشان، کامپیوتر و وسایل شخصی آنها را ضبط کردند.

به گفته خانواده‌های این دو فعال آذربایجانی، بازداشت آنها در ارتباط به شکایت شهردار و نماینده شهر ملکان از کانال خبری منتسب به این دو فعال می باشد.

به گفته نزدیکان این دو فعال، برای هر دو فعال آذربایجانی قرار وثیقه صادر شده بود که هر دوی آنها با تاکید بر بیگناهی خود از گذاشتن وثیقه خودداری کردند.

مهدی کوخیان و کریم چایچیان از ۱دی۹۵ از هنگام انتقال از اماکن ملکان به زندان مراغه با دوختن لب های خود دست به اعتصاب غذا زده و به بخش قرنطینه زندان منتقل شدند.

کریم چایچیان در ساعات پایانی روز پنجم دی ماه از زندان مراغه آزاد شد، اما مهدی کوخیان با تداوم اعتصاب غذا به سلول های انفرادی اداره اطلاعات سپاه منتقل شده است.

آذوح

1358456462 vayfdyvlafed