آذوح: حجت الاسلام عظیمی قدیم و علی باقری بازداشت شدند.

عبدالعزیز عظیمی قدیم و علی باقری صبح امروز در منزل شخصی آقای علی باقری در شرق تهران با یورش ماموران لباس شخصی بازداشت شده اند.

فعلا از محل نگهداری این فعالین اطلاعی در دست نیست.

حجت الاسلام عبدالعزیز عظیمی قدیم در گذشته نیز به خاطر فعالیتهای خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

آذوح

Azerbaijan