آذوح: آیدین ذاکری فعال ملی  تورک آزربایجانی امروز سه شنبه ۱۴ دی ماه جلسه دادگاه را در مشگین شهر  (خیاو) را به نشانه اعتراض ترک کرد.

به گزارش گونز آیدین ذاکری فعال ملی اهل شهر مشگین شهر “خیاو” امروز جهت رسیدگی به اتهامات وارده  در دادگاه مشگین شهر  حاضر شد.

احضاریه  فعال ملی آزربایجان به خاطر برگزاری مراسم عروسی و سخنرانی تعداد از فعالان ملی از جمله  عباس لسانی از فعالین شناخته  شده  و پوشیدن لباس سنتی آزربایجانی بوده است.

در این جلسه دادگاه قاضی پرونده خواستار نوشتن دفاعیه به زبان فارسی می شود متعاقبا آیدین ذاکری شروع به نوشتن دفاعیه به زبان تورکی می کند لاکن مسیولین دادگستری مانع از اینکار ذاکری می شوند  متعاقبا عوامل دادگاه بصورت اجباری خواستار نوشتن دفاعیه به زبان فارسی می شوند. آیدین ذاکری وقتی صحنه اجبار و اعمال زور از طرف دادگاه را مشاهده می کنند بصورت کاملا مدنی از نوشتن دفاعیه فارسی امتناع و صحن دادگاه را ترک می کند.

لازم به ذکر است در تاریخ ۷ دی ماه عباس لسانی از فعالان سرشناس حرکت ملی آزربایجان جنوبی دفاعیه خود را به زبان تورکی در دادگاه مشگین شهر نوشته بود که این مسئله به اعتراض قاضی دادگاه منجر شده و جلسه دادگاه به تشنج کشیده شده بود.

با اینکه قانونی صریح بر عدم  استفاده از زبان تورکی در دادگاهها وجود ندارد اما قضات مناطق تورک نشین تا به امروز این حق صریح و ابتدایی را از ملت تورک آزربایجان سلب کرده است.

فعالین ملی آزربایجان اعتقاد دارند با مقاومت و اصرار بر خواسته های قانونی آنان این حق را بدست خواهند آورد.

 Azerbaijan