آذوح: این مقام مسئول همچون متد حکومت ایران برای سرکوب هنرمندان از عنوان”موسیقی زیر زمینی “استفاده کرد.

به گزارش رسانه ها معاون دادستان عمومی تبریز در این باره افزود: افراد فاقد مجوز و افرادی که شعرهای زیرزمینی خلاف نظام اسلام و خواننده‌های زیرزمینی را شناسایی کرده و پرونده آن‌ها در حال گذراندن مراحل قانونی خود است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز خاطرنشان کرد: در زمینه تولید موسیقی‌های زیرزمینی تالارهای زیرزمینی برای اجرای این تولیدات، آلات موسیقی متعدد، چهار خواننده و تولید کننده شناسایی و توقیف شده است.

همچنین معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز گفت:” پرونده مربوط به مدلینگ‌ها که در کانال‌های تلگرامی اقدام به تبلیغ می‌کردند با دستگیری چهار زن و دو مرد عکاس در حال انجام مراحل قانونی است.”

معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز  در ادامه گفت : ردیابی‌هایی در این زمینه صورت گرفته که به چند شهر ختم شده ولی متمرکز بر روی کرج بوده است که متأسفانه این افراد بلافاصله با خرید اینترنتی، یا خرید فیزیکی و حساب‌های واسطه ردیابی را مشکل می‌کند.

 Azerbaijan