آذوح: ویکی‌لیکس با انتشار اسامی  ۵ نفر از کادرهای رهبری گروه تروریستی  پ ک ک، از نقش آنها در ترانزیت مواد مخدر پرده برداشت.

به گزارش یول‌پرس به نقل از ویکی‌لیکس، ویکی‌‌‌‌لیکس با انتشار اسامی ۵ تن از کادرهای شورای رهبری پ ک ک آنان را متهم به ترانزیت مواد مخدر کرد.  دادگاهی در امریکا ۵ تن از کادرهای رهبری پ ک ک را به ترانزیت مواد مخدر هرئین و قرص های روان کردان متهم کرده است.

جمیل بایک ،دوران کالکان،رمزی کارتال ، صبری اوک و آدم اوزون ۵ نفری هستند که به ترانزیت مواد مخدر در دنیا متهم شده اند.

این دادگاه  حکم  بازداشت این افراد را صادر کرده و دستور داده این افراد بایستی به زودی دستگیر و محاکمه شوند.

 Azerbaijan