آذوح: نمایشگاه عکس و اسناد ایل قارا پاپاق "قره پاپاق" سولدوزدر ارومیه از تاریخ   لغایت ۱۶ دی ماه در ارومیه " اورمیه" -خیابان امینی جنب استانداری ، نگارخانه حوزه هنری برگزار میشود.

ساعات بازدید ازاین نمایشگاه در روزهای مشخص شده و بین ساعات  ۱۳_۱۰ و ۲۰_۱۷ خواهد بود.

علاقمندان به تاریخ و فرهنگ آذربایجان میتوانند از این نمایشگاه بازدید نمایند.

1358456462 vayfdyvlafed