آذوح: جمعی از فعالین ملی مدنی شهر اردبیل طی دریافت احضاریه های کتبی جداگانه ای در روزهای اخیر به اداره ی اطلاعات این شهر احضار گردیده اند.

به نظر می رسد این اقدام در راستای فشاربر فعالین ملی مدنی  که با بر افراشتن پلاکارد وروشن نمودن شمع، یاد وخاطره ی جانباختگان سانحه ی قطار تبریز_مشهد را گرامی داشتند ،می باشد

لازم به ذکر است که طی روزهای اخیراداره ی اطلاعات با تماس تلفنی ومراجعه به درب منازل ومحل کار فعالین ملی مدنی خواستار حضور آنان در اداره ی اطلاعات بودند،که با امتناع این فعالین از حضور به دلیل غیر قانونی بودن چنین اقدامی اداره ی اطلاعات اقدام به احضار فعالین از طریق احضاریه ی کتبی کرده است

تصویر تعدادی از احضاریه ها که در صفحات وپیج های  شخصی فعالین ملی مدنی در فضای مجازی انتشار یافته در ذیل آمده است

آذوح

15782532 1848609192043501 1636345813 n

15801014 1848611152043305 1084205792 n

15776470 1848609175376836 1884665254 o

15748266 1848610892043331 2017100836 o

15776236 1848609148710172 475547581 o

15776283 1848611005376653 1834424071 o

15776212 1848611092043311 963442499 o

15781833 1848609145376839 1705609339 n

15748312 1848610802043340 584694904 o

15749647 1848609198710167 59748794 n

15730886 1848609172043503 2028863016 n

15748325 1848609188710168 1668217696 o