آذوح: دادگاه رسیدگی به اتهامات سیامک میرزایی برگزار شد .

ظهر روز دوشنبه ششم دی ماه هزار و سیصد نود و پنج ، دادگاه رسیدگی به اتهامات سیامک میرزایی فعال سیاسی تورک به ریاست قاضی حسنی رئیس دادگاه انقلاب بهارستان برگزار شد .

به گزارش آذوح در این جلسه دادرسی که دو ساعت به طول انجامید آقای جعفر افشارنیا وکیل پرونده در جهت دفاع از موکل خود لایحه‌‌ای را تسلیم محضر دادگاه نمود .

با توجه به وضعیت پرونده و رد اتهامات زده شده در روند بازجویی و بازپرسی از طرف میرزایی ، تقاضای تجدید نظر در قرار وثیقه صادره جهت آزادی موقت وی یکی از بندهایی میباشد که در  لایحه آورده شده است .

تشکیل و اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور نیز ، اتهام نهایی این پرونده میباشد .

اتهامی که جهت آزادی موقت متهم ، صدور وثیقه یک میلیارد تومانی را سبب گشته است .

وثیقه سنگینی که به گفته رجبی بازپرس پرونده ، متناسب با میزان پرونده نبوده و به جهت فشارهای کارشناسان امنیتی بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین صادر شده است.

سیامک میرزایی از روز بیست و چهار تیر ماه سال ۹۵ پس از دستگیری در مغان جهت بازجویی به بنده ۲۰۹ اوین تهران منتقل و با اتمام بازجویی‌های سنگینِ چهارماهه‌اش  ، در روز بیست و دوم آبان امسال به بند عمومی زندان اوین تحویل و از آن زمان تاکنون در وضعیت بلاتکلیفی مطلق بسر میبرد .

سیامک میرزایی از دانشجویان منع تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد سال ٨۹ بوده و قبل از این نیز به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است .

آذوح

 7ec832c81bd1122986c1c2258a63c5e9