آذوح: بهنام شیخی فعال تورک از زندان تبریز آزاد شد .

به گزارش آذوح بهنام شیخی فعال مدنی آذربایجانی عصر روز دوشنبه ششم دی ماه یک ‌هزار و سیصد و نود و پنج با سپری کردن نیمی از حکم خود و با قرار آزادی مشروط از زندان تبریز آزاد شد.

شیخی از تاریخ نهم آبان سال جاری جهت سپری کردن حکمِ شش ماه حبس تعزیریِ خود روانه زندان تبریز شده بود .

بهنام شیخی ، در جریان اعتراضات مردمی به مسئله زیست محیطی دریاچه اورمیه در تاریخ 20 مهر 1390 توسط نیروهای امنیتی تهران بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود .

حملبر قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز بعدها شیخی را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در تظاهرات اعتراضی ، به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد .حکمی که بعدها در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تأیید شد .

بهنام شیخی فعال ملی-مدنی تورکِ ساکن تهران است، که‌ تاکنون و غیر این پرونده ،  در سال‌های ۱۳٨۵ ، ۱۳٨۷ ، ۱۳٨٨ و ۱۳۹۲  به جهت فعالیت‌های مدنی‌اش بازداشت و محکوم به حبس شده است .

آذوح

Azerbaijan