آذوح: دهمین شماره نشریه ائلین پس از یک سال توقیف در دانشگاه مراغه از سوی کانون آذربایجان شناشی منتشر شد.

نشریه ائلین که در فروردین ۹۴ پس از انتشار شماره نهم از طرف کمیته نظارت بر نشریات دانشگاه مراغه یک سال توقیف و مدیر مسئول آن میلاد بالسینی با حکم کمیته انضباطی به مدت یک نیم سال تحصیلی از تحصیل منع و با توبیخ کتبی با درج در پرونده مواجه شد‌بود، دهمین شماره خود را منتشر کرد.

در دهمین شماره از نشریه ائلین، مقالاتی از ابراهیم رشیدی(ساوالان)، روزبه سعادتی، افشین شهبازی، مهدی عراقلویی، میلاد بالسینی، رضا همراز، ودود دوستی، پرویز یکانی زارع، اسماعیل اسماعیل نیا و…. درج شده است.

کانون آذربایجان شناسی دانشگاه سراسری مراغه از اردیبهشت ماه سال ۸۹ شروع به فعالیت نموده است.