آذوح: عباس لسانی به شعبه 102 دادگاه کیفری شهرستان مشگین شهر احضار گردید

طبق احضاریه ی که به درب منزل آقای عباس لسانی داده شده است از این فعال آذربایجانی خواسته شده است که در تاریخ 7 دی ساعت 10 در شعبه 102 دادگاه کیفری شهرستان مشگین شهر حاضر شود.

این احضاریه در خصوص پرنده ایست که به تازگی در خصوص سخنرانی آقای لسانی در مراسم عروسی آقای آیدین ذاکر برای این فعال گشوده شده است.

این فعال آذربایجانی در دادگاه اردبیل تفهیم اتهام گردیده و به دلیل امتناع از تودیع قرار وثیقه بازداشت و به زندان مشگین شهر منتقل شده بود که پس از خواهش فعالین مدنی و تودیع قرار وثیقه توسط فعالین مشگین شهری بطور موقت از زندان مشگین شهر آزاد گردیده اند

این فعال بارها از سال 1376 تهدید بازداشت زندانی و تبعید گردیده است.

آذوح

15722597 1846807685556985 2050332716 n