آذوح: تحصن تا آزادی؛

نخواهیم گذاشت مرتضی در زندان بمیرد

ما جمعی از فعالین ملی مدنی آذربایجان، اعلام می‌کنیم که روز شنبه 4 دی در مقابل دادگستری تبریز از ساعت 12 ظهر تحصن خواهیم کرد. همزمان تحصن مشابهی در تهران در برابر مجلس برگزار می‌کنیم.

این تحصن برای آزادی مرتضی مرادپور و تاکید بر حق قانونی وی مبنی بر اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی و آزادی اوست.

ما اعلام می‌کنیم که بعد از تحصن روز دوشنبه 29 آذر تبریز، که با بازداشت 14 تن همرا بود، منتظر وعده‌های مسئولین جهت عمل به قانون و آزادی مرتضی بودیم. ولی تا پایان وقت اداری امروز هیچ پاسخ مثبت و قانع‌کننده‌ای از آنان دریافت نکردیم.

لذا تحصن بار دیگر بعد از شصتمین روز اعتصاب مرتضی مرادپور، این جوان رشید آذربایجان که اینک در آستانه مرگ قرار دارد، تا آزادی او ادامه دارد.

ما، مسئولین قضایی به ویژه رییس قوه قضائیه و رییس دادگستری تبریز را مسئول جان مرتضی مرادپور، و نیز تحصن‌کنندگان می‌دانیم و هشدار می‌دهیم که هر بلایی بر سر مرتضی یا متحصنین بیاید، عواقب آن متوجه دستگاه قضایی است.

ما نخواهیم گذاشت مرتضی بمیرد. او باید آزاد شود.

 report