آذوح: آزادی مرتضی مرادپور از پشت تریبون مراسم چیلله گئجه سی دانشگاه آذربایجان مطرح گردید.

به گزارش آذوح در مراسمی که در دانشگاه مدنی آذربایجان برگزار شد تعدادی از فعالان آذربایجانی به شعرخوانی پرداختند.

در بخشی از مراسم یکی از این فعالین با اشاره به اعتصاب غذای مرتضی مرادپور شعر خود را با بیان "مرادپورلار وئریر جان، اویان آذربایجان" به پایان رساند.

گفتنی است مرتضی مرادپور نزدیک به 2 ماه گذشته را در اعتصاب غذا به سر برده است.

برای دیدن ویدیوی این شعرخوانی از لینکهای زیر استفاده نمایید:

https://www.facebook.com/AZOHqrupu/videos/1126441994076387/

https://youtu.be/TKD8tQt1Oh8

آذوح

Azerbaijan