آذوح: در حالی که نزدیک به دو ماه از اعتصاب غذای مرتضی مرادپور می گذرد نصب پارچه نوشته و دیوارنویسی ها در حمایت از وی ادامه دارد.

فعالین حرکت ملی آزربایجان‌جنوبی با دیوارنویسی در سطح شهر تبریز خواستار آزادی مرتضی مرادپور شدند.

به گزارش آذوح در بسیاری از نقاط شهر دیوارنویسی و پارچه نوشته نصب گردیده و در برخی مناطق نیز شبنامه هایی پخش شده است.

از شعارهای نوشته شده می توان به "مرتضی مرادپور را آزاد کنید" اشاره کرد.

گفتنی است مرتضی مرادپور از روز سه‌شنبه ۴آبان۹۵ در اعتراض به عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده خود و ممانعت از آزادیش در اعتصاب غذا بسر می برد.

آذوح

photo 2016 12 13 02 53 33

 

photo 2016 12 18 19 56 43