آذوح: مراسم بزرگداشت درگذشت پرفسور ذهتابی در شهر اورمیه توسط جامعه مدنی آذربایجان برگذار شد.

امروز یک دی در سالروز درگذشت پروفسور ذهتابی مراسم یادبودی توسط فعالین جامعه مدنی آذربایجان در شهر اورمیه برگذار شد.

به گزارش آذوح در طی این مراسم سردبیر جامعه مدنی آذربایجان سینا حسنی از خاطرات تحصیل پروفسور ذهتابی به نقل از کتاب سس و صرف پروفسور ذهتابی خاطرات گفت و در ادامه به وضعیت فعلی حرکت ملی و وضعیت وخیم مرتضی مراد پور و بی صدایی مسئولین به این امر اشاره کرد.

در ادامه عاشیق قنبر حقیری٬ موسیقی سنتی آذربایجانی اجرا کرد.

در طی این مراسم علی عزیزی فعال جامعه مدنی آذربایجان در مورد شخصیت پروفسور ذهتابی سخنانی گفت و در ادامه سخنرانی وی سخنان خود را با مقاله «حاکمیتله موازیلشمک سؤزلرینه جوابیه نوشته سینا حسنی» تمام کرد.

قابل ذکر است در طی این مراسم عاشیق صبور شریفی نیز موسیقی سنتی آذربایجانی اجرا کرد.

شاعر آذربایجانی امیر ولی زاده نیز در طی این مراسم شعر قارتال را ایفا کرد.

گفتنی است در طول این مراسم شعر "سو دٸییبدیر منه نوشته پرفسور ذهتابی" و شعر "یاساق نوشته بولود قاراچورلو" توسط مجریان برنامه خانوم عسگری و صفرزاده ایفا شد.

ضمنن قابل ذکر است در طول این مراسم یوسف دستان دوست قدیمی پرفسور ذهتابی نیز در مورد خاطرات خود با پروفسور نقل قول کرد.

در طول این مراسم دوستان دیگر "کاتب اوغلو، دکتر مددی، آقای اصولی و ..." نیز سخنرانی کردند.

آذوح

photo 2016 12 21 19 34 39ff