آذوح: سیامک میرزایی در ششمین ماه بازداشت خود محاکمه می‌شود .

سیامک میرزایی فعال سیاسی تورک آذربایجانی که از تاریخ بیست و چهار تیرماه سال جاری بازداشت و به بازداشتگاه اوین تهران منتقل شده است، پس از تکمیل مراحل بازجویی و بازپرسی، روز دوشنبه ششمِ دی‌ماه، در دادگاه بهارستان و به ریاست قاضی حسنی محاکمه خواهد شد .

به گزارش آذوح به گفته میرزایی که در آخرین تماس خود با خانواده‌اش عنوان کرده است ، موعد اولیه ابلاغ جهتِ محاکمه ، روز شنبه چهارمِ ماه جاری بوده که به جهت عدم حضور قاضیِ پرونده ، دادگاه با دو روز تأخیر تشکیل جلسه خواهد داد .

تشکیل و اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور ، اتهام نهایی میرزایی بوده که جهت آزادی موقت برای آن ، وثیقه یک میلیارد تومانی صادر شده است .

وثیقه سنگینی که به گفته رجبی بازپرس پرونده ، متناسب با میزان پرونده نبوده و در جهت فشارهای کارشناسان امنیتی بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین صادر شده است.

میرزایی از روز بیست و چهار تیر ماه سال ۹۵ پس از دستگیری در مغان جهت بازجویی به بنده ۲۰۹ اوین تهران منتقل و با اتمام بازجویی‌های سنگینِ چهارماهه‌اش  ، در روز بیست و دوم آبان به بند عمومی زندان اوین تحویل و از آن زمان تاکنون نیز در وضعیت بلاتکلیفی مطلق بسر میبرد .

سیامک میرزایی از دانشجویان منع تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد سال ٨۹ بوده و قبل از این نیز به پنج حبس تعزیری محکوم شده است .

آذوح

1358456462 vayfdyvlafed