آذوح: در حالی که 51 روز از اعتصاب غذای مرتضی مرادپور می گذرد خانواده ی وی از آمادگی برای آغاز تحصن در مقابل دادگستری تبریز خبر می دهند.

به گزارش آذوح نزدیکان این فعال سیاسی ترک با بیان این موضوع تاکید کرده اند مسئولان قضایی کوچکترین اهمیتی به خواسته های مرتضی مرادپور نداده و عملا قصد آسیب رساندن به وی را دارند.

طبق گزارشات رسیده از روز پنجشنبه خانواده ی مرتضی مرادپور در برابر دادگستری تبریز "در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین قضایی تا آزادی مرتضی" تحصن خود را شروع خواهند کرد.

برادر این فعال ملی آذربایجان تاکید کرده است "با توجه به اعلام قبلی این مسئله از طرف من به مسئولین قضایی و زندان تبریز در صورت بازداشت خود و خانواده ام چه قبل از این تاریخ و چه بعد از آن تا آزادی برادرم دست به اعتصاب غذای خشک خواهم زد و مسئولیت به خطر افتادن جان مرتضی و عواقب این تحصن را متوجه مسئولین قضایی و زندان تبریز می دانم"

فعالین ملی آذربایجان در روزهای گذشته با برپایی جلسات مختلف از حمایت همه جانبه ی خود خبرداده و جمعی از فعالین پیشکسوت حرکت ملی نیز با انتشار بیانیه ای از همراهی خود با خانواده ی مرادپور خبر داده اند.

گفتنی است در این مدت، تمام پیگیری ها برای قبول درخواست قانونی مرتضی مرادپور از مسئولین قضایی به بن بست خورده است و آنها هرگونه احتمال رسیدگی به درخواست قانونی وی را موکول به شکسن اعتصاب غذای وی کرده اند.

آذوح

iuyhu