آذوح: به مناسبت فرارسیدن 71مین سال تاسیس حکومت ملی آذربایجان جنوبی و آزادی(هرچند موقت) ملت ترک در آذربایجان، و همچنین فاجعه ی کتابسوزان 26 آذر و قتل عام نزدیک به 30 هزار آذربایجانی، مجموعه ی لینکهای زیر در ارتباط با این وقایع تقدیم می گردد.

*کتابسوزان 26 آذر 1325"؛ نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=14594:q-26-1325q-&catid=6:8&Itemid=17

*سخنرانی محمّد رضا پهلوی پس از قتل عام آذربایجانیان در 21 آذر 1325: بسیار خوشحالم!

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=14446:----------21--1325--&catid=1:1&Itemid=19

*کتاب "حکومت ملی آذربایجان، مروری بر نسل‌کشی 21 آذر"

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29239:-q------21-q--&catid=2:10&Itemid=18

*مجموعه ای ارزشمند از تصاویر در مورد 21 آذر و آزادی آذربایجان جنوبی

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=29240:21-----&catid=2:10&Itemid=18

*ویدیویی از آذر آذربایجان: یاشاسین میللی دولت گونو

https://www.youtube.com/watch?v=CNHnnkzkDSE&feature=youtu.be

*خودآموز زبان ترکی آذربایجانی

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=14555:-q-q-&catid=1:1&Itemid=19

*وضعیت احزاب و سازمانهای اجتماعی موجود در آذربایجان قبل از شروع نهضت ملی 1941-1945

http://azoh.info/index.php?option=com_content&view=article&id=22423:-------------1941-1945&catid=2:10&Itemid=18

*تغییر نام واحدهای جغرافیایی آذربایجان از سال ۱۳۱۶ تا ۱۳۸۵ از ترکی به فارسی

http://durnanews.ir/?p=9492

آذوح

 15390998 692184254272657 4747288241693994503 n