آذوح: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی از کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در استان خبر داد و گفت: تراز دریاچه اورمیه کاهش یافته است.

به گزارش فارس، هاشمی با بیان اینکه تراز دریاچه در ۱۷ آذر جاری ۱۲۷۰.۵ و در روز مشابه سال گذشته ۱۲۷۰.۲۷ که ۰.۰۵ درصد کاهش نشان می‌دهد، افزود: حجم دریاچه تا ۱۷ آذر ۲.۳۲ و در روز مشابه سال گذشته ۱.۸۹ بوده است.

وی با اشاره به اهم اقدامات حفاظت تعادل بخشی و تأثیر آن در احیاء دریاچه اورمیه خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ شناسایی چاه‌های غیرمجاز ۲۵۰ حلقه، جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز ۸۴ دستگاه، پر و مسلوب المنفعه بودن چاه‌های غیرمجاز یک هزار و ۷۹۱ حلقه، جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز ۳۵۷ مورد و جمع آوری موتور پمپ حاشیه رودخانه‌ای به تعداد ۱۸۳ مورد انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی در عین حال یادآور شد: میزان حجم آب صرفه جویی حاصل از اقدامات مذکور ۷۵ میلیون متر مکعب در سال جاری بوده است.

وی با بیان اینکه از سال آبی ۹۰- ۹۱ تا ۹۴ -۹۵ در هر سال ۵۰ تا ۸۰ میلیون‌متر مکعبی کمبود مخزن در از کسری مخازن در سال ۹۵ به ۵ میلیون متر مکعب کاهش یافته که رقم حداقلی است، افزود: بیشتری کسری مخازن ما همواره در دشت مرند اتفاق می‌افتد در سال ۹۴- ۹۵ نه تنها افتی اتفاق نبوده بلکه به میزان ۶.۴۱ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

وی بر لزوم بهبود وضعیت آبخوان‌های کشور از طریق جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و اخذ خسارت مربوطه و اعمال وحدت رویه در اعمال قانون و محاسبه جرایم تأکید کرد و گفت: با توجه به اتمام فصل زراعی و عدم نیاز به آب چاه‌ها در این فصول باید برق چاه‌های کشاورزی باشد قطع شود که امکان برداشت به ویژه برای انسداد چاه‌های غیرمجاز وجود نداشته باشد.