آذوح: جوانان آذربایجان جنوبی با حضور در ورزشگاه آزادی به منظور حمایت از تیم تراکتورسازی “تراختور آذربایجان” ۲۱ آذر ماه را نیز که یادآور سرکوب، قتل و جنایت علیه مردم آذربایجان جنوبی بشمار می رود، گرامی داشتند.

در جریان بازی امروز دو تیم تراکتورسازی و استقلال تهران، هواداران آذربایجانی تیم تراکتورسازی “تراختور آذربایجان” که به منظور حمایت از تیم تراکتورسازی به ورزشگاه آزادی تهران رفته اند با در دست گرفتن عکس هایی از واقعه ۲۱ آذر سال ۱۳۲۵، این روز را گرامی داشتند.

گفتنی است که حوادث۲۱ آذر یکی از مناسبتهای ملی مردم آذربایجان جنوبی بشمار می رود. ۷۰سال پیش در چنین روزی ملت آذربایجان جنوبی یکپارچه بر علیه دیکتاتوری نژادپرستانه آریا مهری قیام کرده و به رهبری سید جعفر پیشه وری یک حکومت ملی با مرکزیت تبریز تشکیل داده اند. در مدت یک سال (۲۱ آذر ۱۳۲۴ تا ۲۱ آذر ۱۳۲۵) در حکومت ملی آذربایجان، چنان پیشرفتی حاصل گردید که به اعتراف شخصیت های بی طرف دنیا، آذربایجان به اندازه ۲۰ سال حکومت آریایی رضاشاه توسعه یافت.

از پیشرفت های آن سال می توان به گسترش خطوط تلگراف، اصلاحات ارضی، تاسیس دانشگاه تبریز، آسفات شدن جاده ها ،تاسیس رادیو آذربایجان و ارتش ملی آذربایجان با فرماندهی غلام یحیی دانشیان اشاره کرد.

در سمت مقابل حکومت مرکزی ایران این تحولات و پیشرفت ملت تورک آذربایجان جنوبی را بر نتافت و یک شبکه جاسوسی در آذربایجان بوجود آورد و به تخریب حکومت و حرکت ملی آذربایجان از درون پرداخت.

بر اساس منابع تاریخی، پان آریایی ها در فرصتی که در انتخابات مجلس فراهم آورده بود با نقشه نظامی یک ژنرال آمریکایی به نام «شوارتسکوپف» به آذربایجان حمله کرده و به این ترتیب فاجعه قتل عام ملت تورک آذربایجان جنوبی به وقوع پیوست.

لازم به ذکراست که در جریان این قتل عام ۲۰ هزار نفر از بهترین و باسوادترین افراد سیاسی آذربایجان جنوبی اعدام شدند.

photo 2016 12 09 01 33 48