آذوح: نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از در دستور کار نبودن بررسی حادثه ریلی سمنان در دستور کار امروز مجلس انتقاد کرد.

به گزارش یول‌پرس به نقل از دفتر ارتباطات نماینده مردم تبریز در مجلس، محمدحسین فرهنگی در تذکر آیین نامه ای با استناد به ماده ۱۰۴ و ۱۴۷ آیین نامه داخلی مجلس گفت: امروز گزارش کمیسیون عمران درباره حادثه ریلی سمنان چاپ و در کازیو نمایندگان قرار گرفت.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس این گزارش باید در دستورکار مجلس قرار می گرفت و در صحن علنی مطرح می‌شد؛ اما مشاهده می‌کنیم که این موضوع در دستور کار امروز مجلس قرار ندارد که خلاف صریح آیین‌نامه داخلی است.

فرهنگی تصریح کرد: مجلس برای تعطیل شدن یک سخنرانی وقت بسیاری می‌گذارد و برای یک احضار به دادگاه زمانی از وقت مجلس به آن اختصاص داده می‌شود و به افراد اجازه داده می‌شود به صورت مشروح به توضیح موضوع بپردازند؛اما ۵۰ انسان جان خود را از دست داده اند و تعدادی از آنها در حادثه ریلی سمنان در آتش سوخته‌اند، در حالی که می‌بینیم امروز این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: این مسئله مهم ارزش آن را دارد که به آن زمانی را اختصاص داده و یا به بنده فرصت دهید درباره ابعاد حادثه توضیح دهم، شما به عنوان رئیس مجلس این اختیار را دارید.