آذوح: معترضان به اهانت روزنامه ی طرح نو به دادگاه فراخوانده شدند.

به گزارش آذوح در روزهای گذشته 24 نفر از دستگیرشدگان در جریان اعتراضات به توهین روزنامه ی طرح نو از سوی اداره ی اطلاعات نیروی انتظامی واقع در خیابان صائب تبریز احضار و ابلاغیه دریافت کرده اند.

این فعالین در 5 مرداد سال جاری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیده و اکثرا جوانان زیر 25 سال می باشند.

شعبه ی 7 بازپرسی دادسرای انقلاب شهرستان تبریز با ریاست قاضی حسینی پور به پرونده ی این فعالین ترک رسیدگی کرده و تاکنون 7 نفر تبرئه شده اند.

اتهام آنها تبلیغ علیه نظام، تجمع غیر قانونی و همدستی با ارازل و اوباش عنوان شده و به پرونده ی بقیه ی افراد در روزهای آتی رسیدگی خواهد گردید.

آذوح

report