آذوح: امروز دانشجویان دانشگاه ارومیه در حضور خانم مولاوردی نوشته های در دست داشتند که حامل انتقال پیام “تدریس به زبان مادری”بود.

طبق اخبار رسیده امروز معاون ریس جمهور ایران به بهانه روز دانشجوی ایران در دانشگاه ارومیه حضور یافته بود.

در این مراسم سخنرانی دانشجویان ارومیه پلاکاردهای در دست گرفته بودند که روی آنها نوشته شده بود:

هانی منیم آنا دیلیم؟

زبان مادری من کجاست؟

و

یادآوری میشود این مراسم در سالن توانیر اداره برق شهر اورمیه برگزار شد.

آذوح

 photo 2016 12 05 19 41 38