آذوح: ارسال پرونده مرتضی مرادپور فعال ملی مدنی آزربایجانی به دادگاه تجدید نظر جهت تصمیم گیری مجدد در مورد اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فرستاده شد.

پرونده مرتضی مرادپور برای بررسی مجدد اعمال ماده ۱۳۴ به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شده است.

طبق اخبار رسیده، روز یکشنبه ۱۴آذر۹۵ پرونده این فعال آزربایجانی برای بررسی مجدد در خصوص اعمال ماده ۱۳۴ که مربوط به تجمیع مجازات میباشد به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان ارجاع داده شده است.

پیشتر همین شعبه با اعمال این ماده قانونی مخالفت کرده بود.

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ،در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند.

با توجه به محکومیت ۲ و ۱ سال و در مجموع ۳ ساله مرتضی مرادپور زندانی سیاسی آزربایجانی و تحمل بیش از ۲ سال از مدت کیفر با اعمال این ماده می‌بایست آزاد گردد.

دادگاه تجدیدنظر پیشتر تحت عنوان “به نظر دادگاه مساعد به حال محکوم نیست” ضمن رد درخواست این فعال مدنی مانع آزادی وی شده بود.

پنجشنبه هفته پیش نیز والدین مرتضی مرادپور زندانی سیاسی آزربایجانی با مراجعه به دادستان عمومی و انقلاب تبریز و شعبه ۴ تجدید نظراستان ضمن تسلیم لایحه ای خواستار رسیدگی به وضعیت پرونده فرزندشان شده بودند.

مرتضی مرادپور از روز سه‌شنبه ۴آبان۹۵ در اعتراض به عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده خود و ممانعت از آزادیش در اعتصاب غذا بسر می برد.

با گذشت بیش از ۴۰ روز از اعتصاب غذا وضعیت جسمانی وی وخامت است و موجب افزایش نگرانی ها از سلامتی این فعال مدنی شده است.

مرتضی مرادپور به همراه رسول رضوی و پس از اعلام اعتصاب غذا از زندان مرکزی تبریز به ندامتگاه کرج تبعید شده است.

 Azerbaijan