آذوح: خانواده ی مرتضی مرادپور در پی پیگیری وضعیت ایشان با تهدید به برخورد فیزیکی روبرو گردیدند.

به گزارش آذوح روز گذشته فردین مرادپور در صفحه ی فیس بوک خود ضمن اعلام این موضوع بیان کرد: "صبح دیروز پنجشنبه 11 آذر 95 مادرم جهت تسلیم لایحه ای مبنی بر برحق بودن خواسته مرتضی مرادپور به داداستان عمومی و انقلاب تبریز و شعبه 4 تجدیدنظر استان مراجعه می کند و آنها برای بررسی این لایحه خواستار پرونده قضایی می شوند و چون پرونده این زندانی سیاسی در دست شعبه 11 اجرای احکام بود، از وی می خواهد تا از رئیس این شعبه بخواهند تا پرونده را برای بررسی نزد دادستان بفرستد.

اما رئیس این شعبه به بهانه اینکه برای این کار دستور مستقیم از طرف دادستان لازم است و من نمی توانم پرونده را به شما تحویل بدهم، از این کار طفره می رود که متعاقبا مادر من مجبور می شود دوباره نزد دادستان برگردد تا وی دستور این کار را صادر کند.

مادرم پس از مراجعه دوباره به شعبه 11 برای ارجاع پرونده، با رفتار توهین آمیز رئیس این شعبه مواجه می شود. مادرم در مقابل این رفتار توهین آمیز می گوید که من اجازه نخواهم داد که شما فرزندانی را که من با خون دل بزرگ کرده ام و به وجود آنها افتخار می کنم را از من بگیرید.

رئیس شعبه هم در پاسخ مادرم گفته مشخص است چه فرزندانی به بار آورده ای، آن از یکی پسرت که در اهر و کلیبر دستگیر شده و این از مرتضی! به این فرزندان افتخار می کنی، اگر پرونده این دو نفر در سال 88 دست من می رسید اول از همه یک گلوله وسط پیشانی ات خالی می کردم که چنین فرزندانی به بار آورده ای.

پس از این تهدید مادرم هم اعتراض کرده که وی هم گفته اگر اتاق را ترک نکنی، زیر پا له ات می کنم و از سربازان خواسته تا مادرم را بیرون بیاندازند."

گفتنی است مرتضی مرادپور در 39مین روز اعتصاب غذا به سر می برد.

آذوح

photo 2016 11 29 21 07 42