آذوح: طبق دستورات فوق در تاریخ ۹۵/۸/۱۲ زندانیان سیاسی آذربایجان، مرتضی مرادپور و رسول رضوی در تاریخ ۹۵/۸/۱۳ از زندان تبریز انتقال و از تاریخ ۹۵/۸/۱۴ در ندامتگاه کرج بسر می برند.

این در حالی است که بنا به گزارشات رسیده از خانواده ی این فعالین، نامه دستوری دیگر مبنی بر لغو نیابت و دستور بازگشت به زندان تبریز در تاریخ ۹۵/۹/۲ روز سه‌شنبه ساعت ۸:۱۶ به ریاست دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال گردیده است. اما با گذشت حدود ۱۰روز و پیگیری های زیاد بنده از دادسرای کرج و خانواده از دادسرای تبریز، متاسفانه هنوز این انتقال به حقیقت نمی پیوندد.

آذوح

15267885 733196890172190 3624896030928711479 n

15327443 733196900172189 7979795488241657104 n