آذوح: جان فعال ملی آذربایجان در روز 39 اعتصاب غذا وخیم اعلام شده و هر لحظه احتمال بروز فاجعه وجود دارد.

به گزارش آذوح فردین مرادپور با انتشار این موضوع در صفحه ی شخصی خود تاکید کرده: "بعد از انتقال به ندامتگاه کرج این اولین تماس تلفنی مرتضی مرادپور بود که با اجازه مسئولین زندان صورت گرفته است.

از صدایش مشخص بود خیلی ضعف کرده است. وی از برخورد مسئولین زندان گلایه داشت و می گفت چون تاکنون زندانی سیاسی نداشته اند، نوع برخوردشان با زندانیان سیاسی را نمی دانند. روزی دو بار فشارش توسط دکتر کنترل می شود. فشار بزرگ خون اش معمولا 8 است. مرتضی گفت: هنوز از دسترسی مستقیم به آب آشامیدنی محروم است. به ندرت آب گرم میدهند. هنوز از دادن شکر و نمک امتناع می کنند. برادرم می کفت: بیشتر از هر چیزی از کمبود پتو و سردی و خشکی انفرادی رنج می برد. با وجود تاکید دکتر مبنی بر دادن پتو به وی اما تا به حال پتو نداده اند. او گفت نمی داند چه دلیلی دارد، اما مسئولین کوچکترین روزنه ای در سلول وی باقی نگذاشته اند، به طوری که چشمی درب سلول را نیز از پشت پوشانده اند.

مرتضی مرادپور باز به اصرار بر ادامه اعتصاب غذا تا رسیدن به حق قانونی اش تاکید کرد."

گفتنی است پیش از این مرتضی مرادپور در پاسخ به درخواست مسوولان زندان ندامتگاه کرج مبنی بر پایان دادن به اعتصاب غذایش گفته بود "تا زمانی که ماده 134 اعمال نشود و از زندان آزاد نشود به اعتصابش پایان نخواهد داد؛ یا آزاد به خانه خواهد رفت یا در اعتصاب غذا خواهد مرد."

مرتضی مرادپور طی این مدت از امکان استحمام و دسترسی آسان به آب آشامیدنی و همچنین حق استفاده از قند و نمک محروم بوده و در پی تداوم اعتصاب غذا دچار ناراحتی قلبی شده است.

آذوح

photo 2016 11 29 21 07 42