آذوح: مهاجرت مردم بیجار به شهرهای دیگر به دلیل نبود امکانات کافی به ویژه اشتغال به قصه پر غصهای تبدیل شده که هر ساله رو به افزایش است.

به گزارش یول‌پرس، هر ۵ سال یک بار در سطح کشور سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام میگیرد و معمولا برنامه ریزی های دولت ها بر اساس این سرشماری است و بودجه های اختصاص یافته به هر شهر، شهرستان و روستاها هم بر اساس آمار این سرشماری خواهد بود.

براساس آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۰ در شهرستان بیجار انجام شد، جمعیت این شهرستان حدود ۹۳ هزار نفر اعلام گردید و کاهش قابل توجهی نسبت به سرشماری قبلی داشت.

امسال هم مامورین سرشماری این شهرستان با تلاش و کوشش شبانه روزی خود، در پی ثبت جمعیت این شهرستان برآمدند و چند روزیست که این سرشماری نیز به پایان رسیده است.

شنیده ها حاکی از آن است که باز هم متاسفانه روند تخلیه بیجار گروس، ادامه دارد و این بار هم در طی ۵ سال گذشته، حدود ۵ هزار نفر از همشهریان، بیجار را ترک کرده و به شهرهای دیگر مهاجرت نموده اند.

با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسیم که متاسفانه روزانه حدود ۳ نفر از بیجار مهاجرت می کنند و این یعنی روندی تاسف بار برای تخلیه یک شهرستان ۷۵۰۰ ساله.

1358456462 vayfdyvlafed