آذوح: مهدی کوخیان فعال ملی و مدنی ترک آذربایجانی به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ملکان " ملیک کندی" احضار شد.

بر اساس احضاریه ای که مهدی کوخیان دریافت نموده است وی بایستی در روز سه شنبه 9 آذر 1395 هجری شمسی در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ملکان حاضر شود.

این احضاریه به علت شکایت شهردار ملکان علیه مهدی کوخیان می باشد.

مهدی کوخیان از مدت ها پیش با باز کردن کانال تلگرامی به نام "شهر خبر ملکان" به افشاگری هایی درباره فساد در ادارات دولتی این شهر نظیر جذب نیرو به صورت غیر قانونی، واگذاری مزایده ها بدون اطلاع رسانی، توافقات شهرداری به نفع برخی و واگذاری مزایده ها و مناقصه های پشت پرده ای و غیره در بدنه شهرداری و شورای شهر ملکان  می پردازد که این شکایت در این خصوص صورت پذیرفته است.

این فعال ملی و مدنی ترک آذربایجانی تا کنون چندین بار توسط سیستم قضایی و امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده و مدت زیادی از عمر خود را در حبس گذرانده است.

 Azerbaijan