آذوح: بیانیه پایانی سمینار «آینده سنجی پلورالیسم سیاسی و نقش ملیت ها در ایران» با نکاتی در مورد نحوه حفظ حقوق تمامی اقوام این کشور و همچنین ارزیابی سیاست های منطقه ای و داخلی تهران منتشر شد.

به گزارش «آناتولی» در بیانیه این سمینار که در آن موضوعاتی چون «فعالیت های پلورالیسم در ایران»، «دموکراسی سکولار و مشکلات قومی در این کشور»، «اساس جنبش های توده ای در تاریخ معاصر آذربایجان و تأثیر آن در مراحل جدید جنبش های ملی آذربایجان» و «مشکلات ترک های قشقائی و ترکمن های ایران» مورد ارزیابی قرار گرفت، آمده است: " حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نه تنها در سیاست های خارجی، بلکه در سیاست های داخلی نیز به کجراهه می رود و مرتکب خطاهایی می شود که کشور و جامعه ایران را به ورطه بحران های جدی اقتصادی، روانی، فرهنگی، محیط زیستی و حتی امنیتی کشانده است".

در این بیانیه تصریح شده است: "حاکمیت ایران، حقوق بنیادین همه شهروندان جامعه اعم از زنان، کارگران، معلمان، روزنامه نگاران، دگراندیشان و دگرباشان جنسیتی را به شکل مستمر نقض می کند".

در بیانیه مذکور با اشاره به سیاست های منطقه ای ایران تأکید شده است: "جمهوری اسلامی ایران نه تنها در قیاس با معیارهای جهانی، بلکه در مقایسه با کشورهای خاورمیانه نیز از کارنامه سیاهی برخوردار است و بر این اساس، نقشی بسیار منفی در کشورهای منطقه ایفا می کند".

بر اساس این بیانیه "حفظ و حمایت از هویت ها، فرهنگ ها، زبان ها، گویش ها و آیین های مختلف و باورهای گوناگون و دیگر تفاوت های ملی، دینی، مذهبی و سیاسی جامعه ایران، لازم است مورد احترام قرار گیرند و حکومت ایران بنا بر قوانین و الزامات بین المللی باید در حفظ و اشاعه همه این امور اهتمام ورزد".

در این بیانیه همچنین عنوان شده است: "سیستم تمرکزگرایانه کنونی ایران، کارکرد ویرانگری دارد و نیاز به گذار مسالمت آمیز از این سیستم به سیستم اداره غیر متمرکز در اسرع وقت، امری مبرم و تاخیر ناپذیر است. بدیهی است این گذر مسالمت آمیز نه با سیستم اداره مرکزی، بلکه باید با اشتراک و در نظر گرفتن دیدگاه ها و خواست های همه شهروندان کشور انجام گیرد و در این راه، سعادت و بهروزی انسان و جامعه ملاک قرار داده شود".

 1358456462 vayfdyvlafed