آذوح: نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس، با تاکید بر اینکه انتظار داریم با این حساسیت به موضوعات اساسی که مستقیماً با زندگی، شغل و معیشت مردم مرتبط است بپردازد،‌گفت: اکنون در جامعه با انبوه بیکاران و شغل از دست داده‌ها مواجه هستیم.

به گزارش یول‌پرس، احمد علیرضابیگی با اشاره به لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد و ابراز شرمساری رئیس جمهور از این اتفاق اظهار داشت: برداشت من این است که این اتفاق از ضعف مدیریت استان پیش آمده، چراکه اگر شورای تأمین با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به وظیفه خود عمل می‌کرد،‌ دادستان به عنوان عضو شورای تأمین استان مستقیماً وارد عمل نمی‌شد.

وی نامه ابراز شرمساری رئیس جمهور را مورد اشاره قرار داد و افزود: شرمساری باید برای بیکاری هزاران کارگر که شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند باید ابراز می‌شد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس، با تاکید بر اینکه انتظار داریم با این حساسیت به موضوعات اساسی که مستقیماً با زندگی، شغل و معیشت مردم مرتبط است بپردازد،‌گفت: اکنون در جامعه با انبوه بیکاران و شغل از دست داده‌ها مواجه هستیم.

بیگی با بیان اینکه شرمساری باید برای نزدیک به ۲۰۰۰ کارگر بیکار شده فولاد بناب ابراز می‌شد، تصریح کرد: این کارخانه ابتدا ۲۴۰۰ کارگر داشت که امروز تنها با ۴۰۰ کارگر به کار خود ادامه می‌دهد و باید به جای حساسیت به لغو یک سخنرانی گره مشکلات چنین واحدهایی را که اشتغال ایجاد می‌کنند را باز کنیم.

Iran microscope map