آذوح: وضعیت هوای زنجان در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد. نمایندگان زنجان طی تذکر کتبی به رئیس جمهورایران، از وضعیت بد آلوده کننده های هوای شهر زنجان ابراز نگرانی کردند.

در این تذکر به مسئله تهدید هوای مرکز استان توسط عوامل آلوده کننده سرطانزای  پسماند روی با حجم بیش از سه میلیون تن در هوای آزاد و انتقال مرکز آلوده کننده خصوصا مجتمع سرب و روی به خارج از محدوده مجاز اشاره شده است.

این تذکر کتبی توسط فریدون احمدی ، علی وقف چی نمایندگان زنجان و طارم و احمد بیگدلی نماینده خدابنده در مجلس امضاء شده است.

لازم به ذکر است با توجه به احداث آلوده کننده های سرطانزا در کنار شهرزنجان  و عدم اخذ مجوز از نظر فنی و زیست محیطی،این بخش از آذربایجان  در معرض تهدید بزرگی قرار گرفته است.

طي چند سال اخير آلودگی هوای زنجان ، رشد تصاعدي داشته است که به گفته کارشناسان، اين آلاينده‌ها مي‌توانند سلامت مردم را به طور جدی به مخاطره بيندازند و حتي آسيب‌هاي زيادي به محيط‌زيست وارد كنند.

بر اساس گزارش‌هاي سازمان جهاني بهداشت پنج درصد از موارد سرطان‌هاي برونش و ريه در شهرهاي آلوده به علت آلودگي هواست.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد که کودکان و سالخوردگان، دو گروه آسيب‌پذير بر اثر آلودگي هوا هستند اما کودکان صدمات بيشتري را متحمل مي شوند؛ چرا که ريتم تنفسي آنها بالاتر است و به اين ترتيب ميزان آلاينده‌هاي بيشتري را وارد سيستم تنفسي خود مي‌کنند.

 report