آذوح: قدرت الله یوسفی از فعالین ملی آذربایجان که در تاریخ هشتم آبان 95 توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر شد طی نامه ای سرگشاده با ارائه توضیحاتی از نحوه دستگیری و برخوردهای غیرقانونی نیروهای اطلاعاتی اعلام جرم کرده اند.

این نامه به شرح زیر است:

"بنام خدا

سخنی با جوانان و فعالین ملی - مدنی آذربایجان در ارتباط با دستگیری اخیر اینجانب توسط مامورین امنیتی

من در روز 8 آبان بعد از ظهر در منزل شخصی ام در باغمیشه تبریز بودم که مقارن ساعت های عصرگاهی یکی از همشهری هایم که تازه افتخار آشنایی با ایشان را داشتم زنگ زد و با من قرار گذاشت که میخواهم باهم به قهوه خانه جهت صرف چای و قلیان برویم که من با تاخیر به سر قرار رسیدم که به اتفاق به قهوه خانه رفتیم حدودا نیم ساعتی نگذاشته بود که سه نفر لباس شخصی وارد قهوه خانه شده بدون اینکه حکم جلبی و یا احضاریه ای نشان دهند بالاجبار و با برخورد شدید در حضور جمعی از مشتریان قهوه خانه و با تحقیر و ارعاب دستبند به دو دستم زده بیرون کشیدند و در بیرون نیز تنی چند از همکارانشان بودندکه ما را سوار بر ماشین کرده و گوشی های تلفن را از ما گرفته و با تمسخر و تحقیر و با زدن چشم بند، ما را با خود بردند.

وقتی که وارد بازداشت گاه کردند بازهم با برخورد تند و گاها تحقیرآمیز از من سوال می کردند.

با توجه به اینکه من زادگاهم نزدیک  آراز و منطقه خدآفرین و کلیبر است طبیعی بودکه تا حدودی اصیل صحبت کنم بعنوان مثال من کلمه آتا و آنا را بر زبان آوردم که یک نفر با فحاشی گفت این چه زبانی هست صحبت می کنی من گفتم که من روستایی ام و گویش های ما اینگونه است گفت شما با زبان خودمان صحبت کنید گفتم من هم همین کار را میکنم گفت بجای کلمه آتا و آنا بگویید دده و ننه این که شما می گویید زبان ما نیست و با عصبانیت گفت دیگر این گونه تکلم تکرار نشود.

ولی در هنگام بازجویی فرد دیگری بازجویی می کرد و برخوردش عادلانه و محترمانه بود

لذا با توجه به نص صریح قانون مامورینی دستگیر کننده از ظن اینجانب برخلاف قانون و دستورالعمل اجرایی قوانین جاری کشور در برخورد با متهم مشکوک به اتهام مرتکب خلاف قانون شده اند زیرا بدون داشتن حکم قضایی بنده را دستگیر کرده اند و در حین دستگیری بدون اینکه چیزی بگویند در حضور جمع حاضر انگونه دستبند زدند و تحقیرآمیز بیرون کشیدند قانون شکنی کرده اند من نیز بعنوان شهروند بر خود وظیفه می دانم که برابر قانون از خود دفاع نموده و جهت احقاق حق به مراجع قضایی و انتظامی و خصوصا به دادگاه نظامی مراجعه و بر علیه خاطیان قانون و دفاع ازحق مشروع خود اعلام جرم نمایم.

امیدوارم همه ما بر قوانین وضع شده پایبند بوده و حقوق شهروندی خود و دیگران را رعایت نماییم و به جوانان و فعالین ملی - مدنی آذربایجان توصیه می کنم در اینگونه موارد هم به قانون احترام بگذارند و هم از حق قانونی خود آگاه بوده از خود در برابر ناملایمات پیش بینی نشده دفاع نمایند.

قدرت اله یوسفی"

آذوح

photo 2016 10 31 15 11 06