آذوح: یک فعال ملی در تبریز بازداشت گردید.

به گزارش آذوح روز گذشته ناصر مهدوی توسط ماموران امنیتی دستگیر شده است.

ماموران با هجوم به منزل پدری این فعال سیاسی ترک وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردیده اند.

هنوز از دلیل دستگیری ایشان خبری به دست نیامده است.

آذوح

 1358456462 vayfdyvlafed