آذوح: با حضور مقامات امنیتی ــ قضایی حکومت اسلامی ایران، حکم اعدام ٥ زندانی در ارومیه به مورد اجراء درآمد.

سحرگاه امروز بیست و چهارم آبان‌ماه، زندان دریا در ارومیه اقدام به اجرای حکم اعدام پنج تن از شهروندان کرده است.

هویت افراد به دار آویخته‌شده عبارتند از: کرم قلی‌زاده، محکوم ایژک فرزند کاظم، عارف اسماعیلی، فایق عابدی و جواد اصغری.

اجساد این زندانیان لحظاتی قبل به خانواده آنان تحویل داده شد.

آنها از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران به "قاچاق مواد مخدر" متهم بودند.

آنان همگی از اهالی ارومیه و روستاهای حومه بوده‌اند.

شهروندان اعدامی در اوایل هفته‌ی جاری موفق به آخرین دیدار با خانواده‌هایشان شدند.

علی‌رغم مخالفت شدید مدافعان حقوق‌بشر و نهادهای بین‌المللی، حکومت اسلامی ایران همچنان به اعدام زندانیان ادامه می‌دهد.

تا لحظه‌ی تنظیم این خبر، رسانه‌های رسمی حکومت گزارشی از تأیید و تکذیب اعدام‌های امروز زندان ارومیه منتشر نکرده‌اند.

نیمی از اعدام‌ها در ایران در رسانه‌ها رسمی بازتاب نمی‌یابد که جزء "اعدام‌های مخفی" محسوب می‌شوند.