آذوح: دو فعال ملی آذربایجان به تحمل حبس محکوم شدند.

به گزارش آذوح علی حمزه زاده و میلاد اکبری از فعالین سیاسی آزربایجان هر کدام به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش آذوح این فعالین فعالین 10 تیر سال جاری توسط ماموران وزارت اطلاعات در تبریز دستگیر شده و به بازداشتگاه اطلاعات منتقل گردیدند.

پس از چند هفته بازجویی نهایتا میلاد اکبری در 26 تیر و علی حمزه زاده در 27 تیر به بند قرنطینه ی زندان تبریز منتقل گردیده و هر یک به وثیقه ی 100 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند.

جلسه ی رسیدگی به اتهامات این فعالین در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریر به ریاست قاضی حملبر انجام گردید.

آذوح

Azerbaijan