آذوح: دادگاه سه تن از فعالین ملی آزربایجانی به نام های اولدوز قاسمی ،امیر ستاری و جواد احمدی یئکانلی در ساعت ۱۳:۰۰ در شعبه۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر نقده (۱۰۳ جزائی سابق ) به ریاست قاضی کیومرثی برگزار گردید.

در جلسه دادگاه اتهام این فعالین “تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در مراسم ،دعوت از دیگران برای شرکت در مراسم و استفاده از شال به عنوان نماد” عنوان گردیده است .

آقای امیر ستاری با دستبند و پابند از زندان مرکزی تبریز جهت ارائه دفاعیات به دادگاه منتقل شده است، این فعال به دلیل مغایر بودن با کرامت انسانی از پوشیدن لباس فرم زندان در هنگام انتقال به دادگاه خودداری کرده است.

دیگر متهم پرونده آقای جواد احمدی یئکانلی ضمن ارائه دفاعیات خویش به زبان تورکی آذربایجانی خواستار تعقیب قانونی اشخاصی که در هنگام بازداشت این فعالین را مورد ضرب و شتم قرار داده اند شده و اعلام نموده چگونه می توان انتظار عدالت داشت در صورتی که شکنجه گران آزادانه و بدور از ترس اجرای قانون زندگی می کنند و ما به علت حضور در سر مزار تحت پیگرد قرار داریم.

لازم به ذکر است که پیشتر این پرونده بعد از دو ماه از تشکیل، توسط بازپرس پرونده مختومه اعلام شده بود اما چند ماه پیش و با فشار دستگاهای امنیتی مجددا از طرف دادستان سولدوز(نقده) پرونده دوباره به جریان افتاده و فعالین دستگیر شده احضار شدند.