آذوح: رضوان حکیم‌زاده گفت: اینکه به زبان مادری آموزش دهیم، امکان‌پذیر نیست زیرا به ضرر دانش‌آموزان است چرا که آنها فرصت‌های موفقیت تحصیلی را از دست می‌دهند؛ البته پژوهش‌های جهانی نیز این را تأیید می‌کند.

به گزارش یول‌پرس؛ رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس درباره «اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی/ حق آموزش زبان مادری» اظهار کرد: آن چیزی که سیاست وزارت آموزش و پرورش است، طبق اصل قانون اساسی است؛ در قانون اساسی، آموزش زبان مادری نگفته است بلکه عنوان شده است آموزش زبان و ادبیات اقوام در کنار زبان فارسی، آزاد است.

وی ادامه داد: اینکه به زبان مادری آموزش دهیم، امکان‌پذیر نیست زیرا به ضرر دانش‌آموزان است چرا که آنها فرصت‌های موفقیت تحصیلی را از دست می‌دهند؛ البته پژوهش‌های جهانی نیز این را تأیید می‌کند.