آذوح: همایش «تاریخ و فرهنگ آذربایجان» در دانشگاه محقق اردبیلی، با دستور محرمانه «حسام الدین آشنا» مشاور اول رئیس جمهور ایران لغو شده است.

همایش «تاریخ و فرهنگ آذربایجان» طبق برنامه قرار بود روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۹۷، در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شود اما تنها چند دقیقه پیش از آغاز، لغو شد.

کانال تلگرامی «کانون خطایی» دانشگاه محقق اردبیلی «شانتاژ برخی گروه های وابسته به افکار رژیم گذشته که متاسفانه در بدنه دولت فعلی نیز نفوذ کرده اند» را در لغو این برنامه دخیل دانسته است.

به نوشته این کانال، در آخرین ساعات، با دستور مستقیم «حسام الدین آشنا» مشاور اول رئیس جمهور، در قالب «نامه ای محرمانه به وزارت علوم و در نتیجه فشار وزارت علوم به دانشگاه محقق اردبیلی» از برگزاری این همایش جلوگیری به عمل آمد.

و جالب اینکه وزارت علوم عین همان نامه را بی کم کاست با مهر و امضای خود به دانشگاه محقق اردبیلی ارجاع داده است.

در نامه مشاور حسن روحانی به وزارت علوم «تلاش برای ایران ستیزی تحت پوشش پهلوی ستیزی» از دلایل لغو این برنامه عنوان شده است.

در نامه حسام الدین آشنا آمده است: «با عنایت به اینکه ماههای گذشته برخی قوگرایان و تجزیه طلبان با هدف تحریکات افراطی قومی قصد فضا سازی در دانشگاه های کشور را داشتند همچنین شرایط و جو سازی های موجود پس از سفر نخست وزیر ارمنستان به کشور توسط جریان تجزیه طلبان در شمالغرب در خبرها آمده است لذا مبرر نمائید و اجازه داده نشود دانشگاه به محل منازعات قومی بدل شود

با رشد خودآگاهی ملی در میان تُرکان آذربایجان جنوبی، ارعاب، تهدید و فشار نهادهای امنیتی ایران نیز در آذربایجان بشدت افزایش یافته است.

در همین ارتباط طی روزهای گذشته همایش «روز زبان جهانی مادری» در دانشگاه محقق اردبیلی، مراسم رونمایی از کتاب «حماسه مقاومت» مربوط به قتل عام مردم غرب آذربایجان توسط ارمنی ها و آسوری ها و «کنسرت آشیقی بانوان آذربایجان جنوبی» در تبریز با فشار نهادهای امنیتی ایران لغو شده است.