آذوح: با فشار نهادهای امنیتی ایران، اولین همایش «تاریخ و فرهنگ آذربایجان» در دانشگاه محقق اردبیلی، چند دقیقه قبل از آغاز همایش، لغو گردید.

این مراسم که با دعوت از محمد رحمانی‌فر، رضا زرگری، ایواز طاها و منصور جدی از سوی «خطایی مدنیت اوجاغی» ترتیب داده شده بود، لحظاتی قبل از آغاز، خبر لغو آن از سوی مسئولان دانشگاه اعلام شد.

لغو این مراسم در حالی بوده است که مدت‌ها از سوی متولیان آن تبلیغ شده و لغو لحظه آخری با اعتراض دانشجویان همراه شد.

با رشد خودآگاهی ملی در میان تُرکان آذربایجان جنوبی، ارعاب، تهدید و فشار نهادهای امنیتی ایران نیز در آذربایجان بشدت افزایش یافته است.

در همین ارتباط روز یکشنبه نیز همایش «روز زبان جهانی مادری» در دانشگاه محقق اردبیلی هم به واسطه فشار نیروهای امنیتی لغو شد.

ماه گذشته نیز مراسم رونمایی از کتاب «حماسه مقاومت» نوشته «سجاد زینالی» در تبریز لغو شد.

کتاب «حماسه مقاومت» نوشته «سجاد زینالی»، به قتل عام مردم غرب آذربایجان در فجایع جیلولوق توسط ارمنی ها و آسوری ها در زمان جنگ جهانی اول و مقاومت قهرمانانه مردم خوی در برابر متجاوزان ارمنی پرداخته است.

در دیماه ۹۷ نیز با فشار نیروهای امنیتی، «کنسرت آشیقی بانوان آذربایجان جنوبی» هم با فشار نهادهای امنیتی در تبریز لغو شده بود.