آذوح: سر دادن شعارهای ملی پس از ورزشگاههای آذربایجان به مدارس آذربایجان جنوبی نیز کشیده شد.

پنجشنبه ۱۶ اسفندماه ۹۷، فیلمی از مدرسه «اکبریه» تبریز منتشر شد که در آن دانش آموزان آذربایجانی در حیاط مدرسه، شعارهای ملی سر می دهند.

در این فیلم دانش آموزان در حالکیه در حیاط مدرسه مشغول تماشاهای بازی فوتبال دوستان خود هستند به شکلی هماهنگ بارها فریاد «تورک دیلینده مدرسه - اولمالیدی هر کسه» و «آذربایجان وار اولسون – ایسته میین کور اولسون» سر می دهند.

برای دیدن ویدیویی از سرداده شدن این شعارها می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

https://www.youtube.com/watch?v=13629ZzVL5A