آذوح: شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز اجرای حکم 10 ماه حبس تعزیری فعال سرشناس آذربایجان «عباس لسانی» را موقتا متوقف کرد.

پس از اعتراض کتبی عباس لسانی به روند دادرسی؛ صدور و ابلاغ حکم پرونده‌اش، امروز یکشنبه (16 دی) وی بهمراه ماموران زندان از قرنطینه زندان تبریز به شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز برده شده و اعتراضش پس از بررسی، وارد شناخته شد.

این فعال شناخته شده آذربایجان صبح روز شنبه (15 دی) توسط حین خروج ازمنزل توسط ماموران شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل دستگیر و جهت اجرای حکم 10 ماه حبس تعزیری به زندان تبریز فرستاده شده بود.

قاضی پرونده آقای «اهرابی» با پذیرش اعتراض این فعال ملی مبنی بر نقص محتویات پرونده و پروسه دادگاه غیابی که با استناد به تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته ضمن صدور وثیقه مجدد به مبلغ یک میلیارد ریال برای آزادی موقت، 25 دی‌ جاری را نیز وقت واخواهی برای این پرونده تعیین کرد.

به موجب تبصره 2 ماده 46 قانون آیین‌ دادرسی کیفری: «حکم غیابى که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهى نشود، پس از انقضاى مهلت هاى واخواهى و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته مى شود

همچنین در این تبصره آمده است که : «هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعى نشده باشد، محکومٌ علیه مى تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهى کند که در این صورت، اجراى رأى، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام مى شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلى اقدام مى کند

در اعتراض امروز آقای لسانی مبنی بر غیرقانونی بودن احضارها که همگی از طریق اس‌ام‌اس صورت گرفته، معلوم شده که اس‌ام‌اس‌ها پس از صدور برگه‌های رسمی توسط این دادگاه و صرفا جهت اطلاع ارسال می‌شده است.

برگه‌هایی که تحویل آن در اسناد پرونده به امضای شخصی به نام «محسن‌برزگر» ثبت گردیده که احراز هویتش و ارتباط او با این پرونده هنوز مشخص نشده است.

عباس لسانی در 11 تیرماه 1397، در آستانه تجمعات قلعه‌بابک در اردبیل بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شده بود.

«فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپاری مرحوم حسن دمیرچی» موزیسین و فعال مدنی شناخته شده آذربایجانی اتهامی بود که توسط شعبه 11 دادیاری تبریز در زمان بازداشت به آقای لسانی تفهیم شد.

سازمان عفو بین‌الملل مرداد ماه امسال این بازداشت و تمام بازداشتهایی که در راستای تجمعات قلعه‌بابک صورت گرفته‌ بود را محکوم و خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان شد.

لسانی بعدها و در آستانه ایام تعطیلی محرم از طریق شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز اس‌ام‌اسی دریافت کرد که از وی خواسته شده بود در روز 27 شهریور مصادف با هشتم محرم در این‌دادگاه حضور بعمل رساند.

اس‌ام‌اسی که آقای لسانی به آن تمکین نکرده و با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به زمان احضار ، نوع محاکمه را نیز غیرقانونی و مغرضانه خواند.