آذوح: فعالان ملی آزربایجانی در اردبیل در اعتراض به زندانی‌شدن فعالان سیاسی و ملی آزربایجانی در اقدامی اعتراضی با تصویرسازی گرافیتی از پنج زندانی سیاسی تورک که در حال سپری کردن محکومیتشان هستند خواستار آزادی آنها شدند.

در این دیوارنویسی گرافیتی سیامک میرزایی، لطیف‌ حسنی، ابراهیم نوری، جمال موسوی و امیر ستاری پنج فعال سیاسی دربند به صورت گسترده به مردم اردبیل معرفی گردیدند.

دکتر لطیف حسنی در رجایی شهر کرج به ۹ سال، مهندس سیامک میرزایی و ابراهیم نوری در زندان اوین تهران به ترتیب به ۳ سال و ۳۴ ماه، دکتر جمال موسوی در سراب به ۱ سال، و امیر ستاری در زندان تبریز به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده و در حال سپری کردن محکومیتشان هستند.