آذوح: فعالین ملی آزربایجانی که در ۳۱ دئکابر روز همبستگی آزربایجانیان جهان در شهرستان سراب توسط ماموران امنیتی بازداشت گردیده بودند به قید وثیقه آزاد گردیدند.

فعالین ملی آزربایجانی دستگیر شده به نامهای سهند معالی، وحید نوراحمدی، مهندس حیدر مزینی، محمد رنجبر که در ۱۰ دیماه ۹۷، در شهر سراب آزربایجان شرقی بازداشت گردیده بودند چهارشنبه با قرار دادگاه انقلاب سراب، به قید وثیقه آزاد گردیدند.

طی حکم صادره در قبال اتهامات واهی و بی اساس «اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام»، سهند معالی با قرار وثیقه سی میلیون تومانی، همچنین وحید نوراحمدی و محمد رنجبر با توجه به عدم سو سابقه با اخذ تعهد کتبی آزاد شدند.

مهندس حیدر مزین نیز پیش تر با انتقال به دادگاه انقلاب سراب و طرح اتهامات واهی با قرار تعیین وثیقه پانزده میلیون تومانی به زندان سراب منتقل شده بود که با تامین وثیقه از جانب خانواده اش، او نیز آزاد شد.