آذوح: جلسه دادگاه «محمد خاکپور» از فعالین ملی مدنی آذربایجان در رالطه با «مراسم قلعه بابک»، در دادگاه کلیبر برگزار شد.

دیروز سه‌شنبه ۱۱ دیماه ۹۷، محمد خاکپور فعال ملی مدنی ترک اهل اردبیل طبق احضاریه‌ای که اخیرا به دستش رسیده بود، جهت رسیدگی به اتهامات انتسابی اش در دادگاه کلیبر حاضر شد.

دادگاهی که شروع آن با تأخیر همراه شده و سردفتر شعبه مربوطه نیز علت این تأخیر را «حضور قاضی پرونده در شورای اداری مسئولین» عنوان کرده است.

این تأخیر با اعتراض شدید آقای خاکپور همراه شد و در نهایت قاضی پرونده مجبور به خروج از جلسه و عذرخواهی از این فعال آذربایجانی شد.

در ادامه، با تشکیل جلسه دادرسی از آقای خاکپور خواسته شده تا آخرین دفاعیاتش مبنی بر دفاع از اتهام انتسابیِ «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام از طریق انتشار مطلبی با مضامین قوم گرایی و جدایی طلبی و ارسال آن به شبکه گوناز تی وی» را به صحن دادگاه ارائه کند.

پیشتر شعبه اول دادیاری دادسرا عمومی وانقلاب اردبیل پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت ۳۰ میلیون تومانی و تودیع فیش حقوقی، این فعال ملی آذربایجان راموقتا آزاد کرده بود.

محمد خاکپور پنجشنبه ۱۴ تیرماه ۹۷، در گردهمایی سالانه قلعه بابک دستگیر و به بازداشگاه اهر منتقل شد. او در آن زمان پس از سه روز آزاد شده بود.