آذوح: دست کم چهار فعال ترک به نامهای سهند معالی، وحید نوراحمدی، حیدر مزینی و محمد رنجبری در شهر سراب توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

مورخ ۱۰ دیماه نیروهای امنیتی به بازداشت تعدادی از فعالان ساکن شهر سراب از توابع استان آذربایجان شرقی مبادرت کردند. تا زمان تنظیم این گزارش هویت چهار تن از بازداشت شدگان احراز شده است هر چند از دلایل بازداشت آنها کماکان اطلاعی در دست نیست.

سهند معالی، حیدر مزینی، محمد رنجبری و وحید نوراحمدی از جمله بازداشت شدگان هستند که به غیر از آقای معالی که در محل کار خود بازداشت شد باقی افراد در منازل شخصی خود بازداشت شدند.

گفتنی است طبق گزارشات رسیده حیدر مزینی روز گذشته با انتقال به دادگاه انقلاب سراب و طرح اتهامات واهی "اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام" با قرار وثیقه ی 15 میلیون تومانی به زندان سراب منتقل شده است.

آذوح