آذوح: دادگاه تجدیدنظر نظامی استان آذربایجان شرقی حکم زندان فعال ملی آذربایجان «شاهین برزگر» را عینا تایید کرد.

طبق حکم صادر شده دادگاه شاهین برزگر را به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

علی فرجی برحق؛ رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نظامی آذربایجان شرقی اعتراض این فعال ملی را «غیرموثر» خوانده است.

شاهین برزگر از جانب نیروهای امنیتی و قضایی رژیم ایران هدف اتهامات واهی و بی اساس قرار گرفته است.

وی پیشتر بدلیل حضور در مراسم بدرقه مرحوم "حسن دمیرچی" و حمایت از فعالین ملی آذربایجانی در بند زندان‌های رژیم بازخواست و در زندان تبریز بازجویی نیروهای امنیتی قرار گرفت.

این فعال ملی به اتهامات آنچه ایجاد جو بدبینی علیه نیروهای مسلح و تبلیغ علیه نظام خوانده می شود در دادسرای نظامی شعبه اول بازپرسی به ریاست قاضی ملکی محاکمه و با قرار وثیقه 70 میلیون تومانی موقتا آزاد شد.

تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران اتهامی است که اکثر فعالین ملی و سیاسی با آن مواجه شده و با این اتهام ساختگی دولت ایران روانه زندان می شوند.