آذوح: روز ٢٦ آذر ١٣٩٧ جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در اورمیه به میمنت پاسداشت زبان مادری همزمان با مناسبت فرار رسیدن ٧٣ - مین سالگرد سوزاندن کتب تُرکی در ۲۶ آذر ۱۳۲۵ به دست رژیم منحوس پهلوی در جهت از بین بردن آثار مکتوب تُرکی٬ اقدام به پخش کتب تُرکی در سطح شهر اورمیه نمودند.

لازم به ذکر است در سال ۲۶ آذر۱۳۲۵ حکومت دوم پهلوی در اقدامی ضد انسانی کتابهای تُرکی را به صورت انبوه در میادین اصلی شهرهای آذربایجان به آتش کشیدند و همچنین بر اساس برخی روایات تاریخی نزدیک به ۲۵۰۰۰هزار نفر در آذربایجان قربانی این جنایات گردیدند

افزودنیست طبق روال مرسوم هرساله ملت آذربایجان ۲۶ آذر را به نام (یاندیریلمیش کتابلار گونو)روز کتابسوزی گرامی داشته و یاد و خاطره بزرگان و شهیدان حکومت ملی آذربایجان را عزیز میدارند.

پخش کتاب در روز های خاص یکی از فعالیت های نمادین، فرهنگی و مدنی حرکت ملی آذربایجان است و فعالین ملی آذربایجان همه ساله با تمامی مشکلات به این فعالیت ملی خود ادامه می دهند.